REGULAMIN PUBLIKOWANIA I WERYFIKACJI OPINII W SKLEPIE INTERNETOWYM

Autor: Agnieszka

REGULAMIN PUBLIKOWANIA I WERYFIKACJI OPINII W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

1.    Do publikacji opinii uprawnieni są Klienci, którzy dokonali zakupu w Sklepie internetowym i korzystali z Produktu. Przesłanie opinii do Sprzedawcy jest możliwe w każdym czasie.

2.    Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep.

3.    Sprzedawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne, jeśli takie pochodzą od Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie i używali Produktu.

4.    Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny.

5.    Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a)    bez uprzedniego dokonania zakupu w Sklepie;

b)    wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c)    naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

d)    używając wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe;

e)    przygotowanych na zlecenie przez firmy świadczące usługi związane z opiniami w internecie.

6.    Sprzedawca dokonuje weryfikacji opinii pod względem zgodności z Regulaminem oraz, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli i używali Produktu, w szczególności poprzez:

a)    umożliwienie wyrażenia opinii mailowo na indywidualną prośbę wysłaną przez Sprzedawcę;

b)    publikowania opinii na profilu Sprzedawcy w mediach społecznościowych;

c)    na niektórych kartach z opisami usług lub produktów.

7.    W ten sposób pozyskane opinie Sprzedawca umieszcza na stronie Sklepu.

8.    W przypadku udzielenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić jej publikacji

9.    Reklamacja związane z publikowaniem i weryfikacją opinii można składać na adres Sprzedawcy:

a)    pocztowy: QM System Agnieszka Krawczuk, ul. Poziomkowa 16, 32-085 Giebułtów

b)    e-mail: kontakt@manufakturaporzadku.pl

10.  Składając reklamację podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

12.  Administratorem danych osobowych osób publikujących opinie jest Sprzedawca.

 

Obowiązuje od 1.1.2023